Giỏ hàng

Thiết bị Tập luyện Thể thao Gia đình

'- Trọng lượng tạ: 74.5 kgs- Cáp chịu lực: 1500 kgs- Khung máy chính được làm  bằng thép hộp  50*70*2.0mm, chịu lực tốt và sơn tĩnh điện chống rỉ sét.- Diện tích đặt m...
Giá Niêm Yết: Liên hệ
'- Trọng lượng tạ: 67.5 kgs- Cáp chịu lực: 1500 kgs- Khung máy chính được làm  bằng thép  hộp  50*70*2.0 mm, chịu lực tốt và sơn tĩnh điện chống rỉ sét.- Diện tíc...
Giá Niêm Yết: Liên hệ
Giá Niêm Yết: 11,990,000₫
Bộ Combo Số 01 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-401 (Giá 18.750.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-108L (Giá 29.990.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đ)01 Ghế Massage VIVIR (12.000...
Giá Niêm Yết: 69,160,000₫
Bộ Combo Số 02 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-401 (Giá 18.750.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-101T (Giá 28.350.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đ)01 Ghế Massage VIVIR (1...
Giá Niêm Yết: 67,520,000₫
Bộ Combo Số 03 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-401 (Giá 18.750.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-108L (Giá 29.990.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đ)Giá Niêm Yết: 57.160.52...
Giá Niêm Yết: 57,160,000₫
Bộ Combo Số 04 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-402 (Giá 11.400.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-108L (Giá 29.990.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đ)Giá Niêm Yết: 48.9...
Giá Niêm Yết: 48,910,000₫
Bộ Combo Số 05 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-401 (Giá 18.750.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-101T (Giá 28.350.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đ)Giá Niêm Yết: 55.5...
Giá Niêm Yết: 55,520,000₫
Bộ Combo Số 06 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-402 (Giá 11.400.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-101T (Giá 28.350.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đ)Giá Niêm Yết: 47.2...
Giá Niêm Yết: 47,270,000₫
Bộ Combo Số 07 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-402 (Giá 11.400.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-105T (Giá 17.920.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đ)Giá Niêm Yết: 36.8...
Giá Niêm Yết: 36,840,000₫
Bộ Combo Số 08 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-402 (Giá 11.400.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-105L (Giá 15.190.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đđ)Giá Niêm Yết: 33....
Giá Niêm Yết: 34,110,000₫
Bộ Combo Số 09 Bao Gồm:01 Giàn Tạ AGG-402 (Giá 11.400.000đ)01 Máy Chạy Bộ AGT-106ILE (Giá 14.000.000đ)01 Xe Đạp Tập Trong Nhà AGS-201 (8.420.000đ)Giá Niêm Yết: 33.110....
Giá Niêm Yết: 33,110,000₫


Facebook Instagram Youtube
Hệ thống cửa hàng